Ιστορικό Κοι.Σ.Π.Ε.

Γενικά για τους Κοι.Σ.Π.Ε.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) αποτελούν μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας προτείνει δυναμικές και καινοτόμες λύσεις στο πρόβλημα τόσο της ανεργίας όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Οι ΚΟΙΣΠΕ θεσμοθετήθηκαν με το ν. 2716/1999. Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας και εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας. Διαθέτουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύξουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, τηρώντας πάντα την ισορροπία μεταξύ της επιχειρηματικότητας και του κοινωνικού στόχου.

Μέλη των ΚΟΙΣΠΕ μπορεί να γίνουν:
– Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%
– Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%
-Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%.

Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου “Μίτος”

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ηράκλειου «ΜΙΤΟΣ» ιδρύθηκε στις 8/9/2014 με την υπ’αριθμ. 272/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. Βάσει του Ν.4019/2011 περί «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», ανήκει στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) ένταξης με κύριο στόχο την:

  1. Η επαγγελματική αποκατάσταση και ισότιμη ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην αγορά εργασίας.
  2. Η ενεργός ένταξη στην κοινότητα και η από κοινού προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού στίγματος.
  3. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου «ΜΙΤΟΣ» αποτελεί 1 από τους 25 Κοι.Σ.Π.Ε. που σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά και απασχολούν άτομα με ψυχικές διαταραχές.
Ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχειά των ΚοιΣΠΕ, αλλά και του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΜΙΤΟΣ», είναι ότι «το σύνολο των όποιων κερδών των συνεταιρισμών επανεπενδύεται σε δραστηριότητες αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης ή σε νέα παραγωγική δραστηριότητα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Υπηρεσίες που παρέχουν οι Κοι.Σ.Π.Ε. και τις οποίες μπορεί να αναπτύξει ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου «ΜΙΤΟΣ»,  είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και πρασίνου, υπηρεσίες μαζικής εστίασης, υπηρεσίες στάθμευσης και καθαρισμού αυτοκινήτων, υπηρεσίες παράγωγης προϊόντων όπως μέλι, λάδι, οπωροκηπευτικά και άλλα προϊόντα.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου «ΜΙΤΟΣ» έχει αναπτύξει υπηρεσίες καθαριότητας (Κτήρια ΕΟΠΥΥ και ΕΦΚΑ, Δήμος Ηρακλείου), υπηρεσίες περιποίησης πρασίνου (περιβάλλων χορός 7ηςΥΠΕ Κρητης), καθώς και υπηρεσίες πώλησης ειδών δώρου με τη λειτουργία του νέου καταστήματος στο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) από τον Μάρτιο του 2018.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι παρά το ότι ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου «ΜΙΤΟΣ» ασκεί  εμπορική- επιχειρηματική δραστηριότητα, λόγω της ιδιαιτερότητας των εργαζομένων που απασχολεί, του μικρού μεγέθους και της τοπικής εμβέλειας των δραστηριοτήτων του, παρουσιάζετε για τους γνώστες να μην «απειλεί ή διαταράσσει τον υγιή ανταγωνισμό και βρίσκει θετικής ανταπόκρισης και στήριξης από τον αυτό επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται», πράγμα που δύναται να συμβάλει σημαντικά στην περεταίρω  μελλοντική επιχειρηματική του ανάπτυξη.