Νομοθετικό Πλαίσιο

Νόμος 2716/1999
(ΦΕΚ 96Α/17-05-1999 “Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις”)

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ (αρχείο pdf)

[column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth_last style=”fit”]

[/column_fifth_last]

[spacer height=”10″]

[column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth_last style=”fit”]

[/column_fifth_last]


Νόμος 4019/2011
(ΦΕΚ 216Α/30-09-2011 “Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις”)

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ (αρχείο pdf)

[column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth_last style=”fit”]

[/column_fifth_last]

[column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth style=”fit”]

[/column_fifth][column_fifth_last style=”fit”]

[/column_fifth_last]