Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου με την επωνυμία ΜΙΤΟΣ και μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 23.06.2021 και σχετική απόφαση του, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 14.07.2021 και ώρα 19.00 μ.μ. στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, στην οδό Σπιναλόγκας 1 (στο ισόγειο). Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών κατά την παραπάνω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους του Συνεταιρισμού, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 23/07/2021…