Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου με την επωνυμία ΜΙΤΟΣ και μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 23.06.2021 και σχετική απόφαση του, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 14.07.2021 και ώρα 19.00 μ.μ. στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, στην οδό Σπιναλόγκας 1 (στο ισόγειο).

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών κατά την παραπάνω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους του Συνεταιρισμού, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 19.00 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς την υποχρέωση νέας πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
2. Έγκριση νέων εγγραφών.
3. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2020
4. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2020 και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση Σχεδίου Δράσης 2021.
7. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021.
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Γαρεδάκη Εύη

Η Γραμματέας
Βολανάκη Έφη