ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου με την επωνυμία ΜΙΤΟΣ, και μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 13.09.2019, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 20.09.2019 στις 7.30 μ.μ. στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, στην οδό Σπιναλόγκας 1 (στο ισόγειο).

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών κατά την παραπάνω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους του Συνεταιρισμού, την Παρασκευή 27/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ., σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2018 (Ισολογισμός).

2. Έγκριση Σχεδίου Δράσης έτους 2018.

3. Υποβολή και έγκριση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Έγκριση νέων εγγραφών.

6. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.

7. Οικονομικές εκκρεμότητες μελών.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Συγγελάκη Δέσποινα

Η Γραμματέας
Γαρεδάκη Εύη