ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 6H ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ«ΜΙΤΟΣ»


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου με την επωνυμία «ΜΙΤΟΣ», και μετά από τη σχετική απόφαση κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 22.06.2020 στις 7.00  μ.μ. στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, στην οδό Σπιναλόγκας 1 (στο ισόγειο).

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών κατά την παραπάνω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους του Συνεταιρισμού τη Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 7.00 μ.μ., σε 2ηΕπαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς νεότερη ενημέρωση ή δημοσίευση νέας πρόσκλησης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.      Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός).

2.      Έγκριση Σχεδίου Δράσης έτους 2020.

3.      Υποβολή και έγκριση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

4.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

5.      Έγκριση νέων εγγραφών.

6.      Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020.

7.      Οικονομικές εκκρεμότητες μελών. 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος             Η Γραμματέας

Γαρεδάκη Εύη            Βολανάκη Έφη