Υπηρεσίες Καθαριότητας

ο ΚοιΣΠΕ «ΜΙΤΟΣ» έχει αναπτύξει υπηρεσίες καθαριότητας (Κτήρια ΕΟΠΥΥ και υπό ανάπτυξη ΕΦΚΑ, Δήμος Ηρακλείου)

Υπηρεσίες καθαριότητας

Ο ΚοιΣΠΕ «ΜΙΤΟΣ» έχει αναπτύξει υπηρεσίες καθαριότητας (Κτήρια ΕΟΠΥΥ και υπό ανάπτυξη ΕΦΚΑ, Δήμος Ηρακλείου)

Κατάστημα με είδη δώρων

Ένα νέο κατάστημα του ΚΟΙΣΠΕ Μίτος, με είδη δώρων, λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2018 στο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)