ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου «ΜΙΤΟΣ» Με την με αρ 7/14-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται τα μέλη του ΚοιΣΠΕ Ηρακλείου με την επωνυμία «ΜΙΤΟΣ» σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Συνεταιρισμού, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, στην οδό Σπιναλόγκας 1. Η πρώτη ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την Τετάρτη…